Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku

Zdrojový dokument: Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 56-64
Rozsah
56-64
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 7.1 Metody antropologického výzkumu -- 7.1.1 Terénní výzkum a laboratorní zpracování -- 7.1.2 Odhady paleodemografických údajů -- 7.2 Zachovalost kosterních pozůstatků -- 7.3 Věk dožití -- 7.4 Pohlaví -- 7.5 Výška postavy -- 7.6 Hmotnost -- 7.7 Výsledky antropologického výzkumu
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Document