Teoreticko-metodologické východiská

Zdrojový dokument: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 13-19
Rozsah
13-19
Typ
Kapitola
Jazyk
slovensky
Note
Obsahuje: 1.1 Náboženstvo z archeologickej perspektívy: identifikácia religiozity v materiálnej kultúre podľa Renfrewa a Hoddera -- 1.2 Interpretácia glyptiky: motívy s religióznou tematikou
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Document