Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika

Název: Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika
Variantní název:
  • Eduard Winter (1896–1982) : a report on the originality and adaptability of the Sudeten-German historian
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
379 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 475
ISBN
978-80-210-8808-5
978-80-210-8809-2 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6408823
Anotace
  • Studie je biografickým portrétem Eduarda Wintera (1896-1982), významného církevního historika a sudetoněmeckého katolického intelektuála z Čech, v jehož životě i historiografickém dílu se zrcadlí politické zvraty středoevropských dějin 20. století. Pozornost je věnována Winterovi v roli historika českých duchových dějin a dějin náboženského myšlení, který v politických zlomech svého století hledal prostřední cestu k reformně katolickému výkladu minulosti mezi vyhroceným nacionalismem první poloviny století a dogmatickou verzí komunistického idealismu. Těžiště studie leží na jeho působení v Praze před rokem 1945. Šest let nacistické okupace českých zemí je analyzováno podrobněji, protože je autor považuje za temnou, ale klíčovou epizodu Winterovy intelektuální biografie.
  • The study is a biographical portrait of Eduard Winter (1896-1982), an important ecclesiastical historian and Sudeten-German Catholic intellectual from Bohemia, whose life and work reflect some of the greatest political upheavals in 20th-century Central European history. This study focuses on Winter as a historian of intellectual history and the history of religious thought in the Czech lands, who tried to find a way to be a professional historian during three political regimes covering democracy, Catholicism, nationalism, and National Socialism and communism. The focus of the study is on his work in Prague before 1945. Particular attention is paid to the six-year-period of the Nazi occupation of the Czech lands as the author considers this to be a dark though crucial episode in Winter's intellectual biography.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Jiří Němec
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Motto
Chapter number Title Custom text
Motto | [5]
Winter, Eduard
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–32
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Sudetoněmecký církevní historik | 33–102
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Sociální ukotvení a myšlenkové světy | 103–131
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Iluze "mnichovských" měsíců | 132–149
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Anatomie přizpůsobení | 150–184
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
"… ve službě národu a vědě"? | 185–231
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Obrat k socialismu
Chapter number Title Custom text
Obrat k socialismu | 232–277
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Vzpomínka mezi sebeinscenací a apologií | 278–321
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 322–327
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | 328–329
Němec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Eduard Winter (1896–1982) : a report on the originality and adaptability of the Sudeten-German historian : summary | 330–334
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 335–346
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 347–361
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Příloha č. 1
Chapter number Title Custom text
Příloha č. 1 | 362–365
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Příloha č. 2
Chapter number Title Custom text
Příloha č. 2 | 366–368
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 369–370
Němec, Jiří
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 371–379
Němec, Jiří
PDF