Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů

Název: Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů
Zdrojový dokument: Balcárková, Adéla; Macháček, Jiří; Dresler, Petr. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 279-377
Rozsah
279-377
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 7.1 Struktura katalogu -- 7.2 Geografické vymezení dolního Podyjí a přírodní prostředí naleziště -- 7.3 Metoda terénního výzkumu -- 7.4 Popis objektů -- 7.5 Popis hrobových celků -- 7.6 Popis nálezových celků a charakteristika nekeramických nálezů
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence