1

Title: Theatralia
Rok: 2018
Ročník: 21
Číslo: 1
Název čísla
Kulturní performance ve světle současné teatrologie
Cultural performances in the perspective of theatre studies
Rok vydání
2018
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Poznámka
  • Editoři čísla (Issue editors): Martina Musilová, Lukáš Kubina
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7–8
Musilová, Martina
PDF
Yorick
Title Document
Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí | 9–32
Kubina, Lukáš; Musilová, Martina
PDF
Soudní proces jako rituál? | 33–52
Langhans, Martin
PDF
Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku | 53–70
Poláčková, Eliška
PDF
Performatívnosť stredovekého rituálu Mandatum u Sv. Jiří na Pražskom hrade | 71–88
Žáková, Anna
PDF
Spektrum
Title Document
Tanztheater – taneční divadlo (nevšední) všednosti: od Kurta Joosse k Pině Bausch | 89–112
Kašparová, Barbora
PDF
Body suspension: performativita bolesti | 113–132
Kubart, Tomáš
PDF
The Fleury Playbook: liturgical drama and its production in Saint-Benoît-sur-Loire | 133–149
Bulandrová, Amálie
PDF
Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech | 150–162
Skříčková, Eva
PDF
Metodologické otázky výzkumu hudebního divadla (opery)* v rámci teatrologie : prolegomena ke každému příštímu bádání | 163–180
Spurná, Helena
PDF
Host
Title Document
Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem | 181–185
Kubart, Tomáš; Czirak, Adam
PDF
Orientace
Title Document
A co když je to performance? | 187–190
Kubart, Tomáš
PDF
Opera v současném světě | 191–196
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Beata culpa: čtvero paulinských úvah nad knižním paskvilem o opeře | 197–203
Drábek, Pavel
PDF
Lier a Zeyer stůňou touž nemocí | 204–206
Drábek, Pavel
PDF
Nikdo nepíše pro věčnost | 207–209
Hofmanová, Jiřina
PDF
O perspektivách, mezích a slepých uličkách teatrologického zkoumání | 210–213
Pavlišová, Jitka
PDF
Ubohý Aristoteles | 214–218
Stehlíková, Eva
PDF
Čtení cenzury bez cenzury: velkolepě o regulaci české literatury | 219–225
Drábek, Pavel
PDF
Depeše
Title Document
Letem světem doktorandských výzkumů | 227–229
Hofmanová, Jiřina
PDF
O politice, komunitní angažovanosti a doktorském studiu | 230–231
Škrobánková, Klára
PDF
České shakespearovské scénografie na pouti po USA | 232–234
Kačer, Tomáš
PDF
Úvahy a názory | 235
Stehlíková, Eva
PDF
Archiv
Title Document
Přejímání rolí: proces, nebo konformita | 237–251
Turner, Ralph H.
PDF
Umění a revoluce: Vídeňský akcionismus | 252–266
Marschall, Brigitte
PDF