Je možné brániť kontextualizmus? Odpoveď Lukášovi Likavčanovi

Název: Je možné brániť kontextualizmus? Odpoveď Lukášovi Likavčanovi
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 1, s. [30]-39
Rozsah
[30]-39
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto príspevku sa obhajujú niektoré argumenty proti kontextualizmu, ktoré sa pokúsil spochybniť Lukáš Likavčan v článku (Likavčan, 2012). Ukazuje sa, že (i) kontextualizmus neposkytuje v niektorých prípadoch správne predikcie vyjadreného obsahu; (ii) kontextovú citlivosť postuluje aj tam, kde to nie je potrebné; a (iii) buď predpokladá pravdivosť verzie konkurenčného sémantického minimalizmu, alebo je jeho obhajoba kruhová.
This paper defends certain arguments against contextualism which were disputed by Lukáš Likavcan in his paper (Likavcan, 2012). It is shown (i) that contextualism fails to offer right predictions concerning what is said in certain cases; (ii) that contextualism postulates context-sensitivity beyond necessity; (iii) that either contextualism assumes that semantic minimalism (which contradicts contextualism) is correct, or is based on a circular argumentation.
Reference
[1] Borg, E. (2004) Minimal Semantics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press.

[2] Cappelen, H. – Lepore, E. (2005) Insensitive Semantics. A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishing.

[3] Carston, R. (2002) Thoughts and Utterances. The Pragmatics of Explicit Communication. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishing.

[4] Likavčan, L. (2012) Význam kontextu. ProFil, vol. 13, no. 2, s. 93-98, [cit. 2013-02-16]. Dostupné z WWW: < http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/328 >. | DOI 10.5817/pf13-2-328

[5] Mácha, J. (2012) M. Zouhar, Význam v kontexte (recenzia). Organon F, vol. 19, no. 4, s. 548-557. Dostupné z WWW: < http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2012/4/548-557.pdf >.

[6] Recanati, F. (2004) Literal Meaning. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press.

[7] Stanley, J. (2007) Language in Context. Selected Essays. 1. vyd. Oxford: Clarendon Press.

[8] Zouhar, M. (2011) Význam v kontexte. 1. vyd. Bratislava: aleph.