Archaeologia historica 1976, roč. 1, č. [1]

Obrázek
Rok
1976
Page Title
5-8 Podíl Svazu družstevních rolníků na zlepšování životního prostředí současné vesnice Červinková, Renata | pdficon
Page Title
9-26 Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.—10. století Dostál, Bořivoj | pdficon
Page Title
27-32 Neznámý typ středověkého pozemního domu Pitterová, Anna | pdficon
Page Title
33-48 Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě Nekuda, Vladimír | pdficon
Page Title
49-54 Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti Frolec, Václav | pdficon
Page Title
55-60 K metodice studia půdorysu středověké vesnice Smetánka, Zdeněk; Škabrada, Jiří | pdficon
Page Title
61-89 Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav) Novotný, Boris | pdficon
Page Title
91-97 Další poznatky ke studiu plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině Černý, Ervín | pdficon
Page Title
99-107 Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu Černý, Ervín | pdficon
Page Title
109-120 Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského (Vývoj a změny struktury osídlení) Měřínský, Zdeněk | pdficon
Page Title
121-137 Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě Nekuda, Rostislav | pdficon
Page Title
139-144 Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR (Nástin dosavadních výsledků) Snášil, Robert | pdficon
Page Title
145-151 Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách Rybníčková, Eliška; Rybníček, Kamil | pdficon
Page Title
153-157 Vesnické osídlení z 10. století v Bořitově, trať Niva Souchopová, Věra | pdficon
Page Title
159-163 Výsledky výzkumu na Slavkovsku v roce 1974 Šaurová, Dagmar | pdficon
Page Title
165-167 K archeobotanickému výzkumu v zaniklých Konůvkách Opravil, Emanuel | pdficon
Page Title
169-175 Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972 Unger, Josef | pdficon
Page Title
177-187 Archeologický výzkum hradu Vizmburka Hejna, Antonín | pdficon
Page Title
189-190 Die archäologische Erforschung des ehemaligen slawischen Klosters am Sázavafluß (bez. Kutná Hora) Reichertová, Květa | pdficon
Page Title
197-204 Archeologický výzkum historického jádra Mostu v roce 1974 Velímský, Tomáš | pdficon
Page Title
205-230 Archeologický průzkum historického jádra města Uničova (Předběžná zpráva) Michna, Pavel | pdficon
Page Title
231-252 Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří | pdficon
Page Title
253-269 Historicko-archeologický výskum v Liptovskej Mare Hoššo, Jozef | pdficon
Page Title
271 Archeologický výskum v Budmericiach Egyházy-Jurovská, Beata | pdficon
Page Title
273-282 Příspěvek k metodikám úpravy subfosilních uhlíků dřev pro jejich determinaci Kyncl, Josef | pdficon
Page Title
283-296 Podzemní voda údolí řeky Dyje Kouřil, Zdeněk; Prokop, Jaroslav | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
297 Seznam autorů | pdficon