Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách

Variantní název
Landwirtschaft des jüngeren Mittelalters im Licht der Pollenanalysen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 1, č. [1], s. 145-151
Rozsah
145-151
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Jankovská, V., (1971): The Development of Vegetation on the "Western Slopes of the Bohemian-Moravian Uplands during the Late Holocene Period. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 6: 281-302. | DOI 10.1007/BF02851832

[2] Opravil, E., (1964): Původ a rozšíření révy vinné v českých zemích. — Slezský sborník, Opava, 62: 220-228.

[3] Málek, J., (1966): Vývoj vegetace na území osad zaniklých v 15. a 16. století v oblasti jihozápadní Moravy. — Čas. Mor. Mus., Rada Věd. Společ., Brno, 51: 153-180.

[4] Peichlová, M.: Paleobotanický výzkum mladoholocenních sedimentů u Rváčova (Českomoravská vrchovina). — MS, 22 stran, Brno.

[5] Rybníček, K. et Rybníčková, E., (1974): The Origin and Development of Waterlogged Meadows in the Central Part of the Šumava Foothills. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 45-70. | DOI 10.1007/BF02851398

[6] Rybníčková, E., (1966): Pollen-analytical Reconstruction of Vegetation in the Upper Regions of the Orlické hory Mountains, Czechoslovakia. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1: 289-310. | DOI 10.1007/BF02854584

[7] Rybníčková, E., (1973): Pollenanalytische Unterlagen für die Rekonstruktion der ursprünglichen Waldvegetation Im mittleren Teil des Otava—Böhmerwaldvorgebirges (Otavské Předšumaví). — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 117-142.

[8] Rybníčková, E., (1974): Die Entwicklung der Vegetation und Flora im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe während des Spätglazials und Holozäns. — Vegetace ČSSR A 7: 1-164, Praha.

[9] Rybníčková, E. et Rybníček, K., (1972): Erste Ergebnisse paläogeobotanischer Untersuchungen des Moores bei Vracov, Südmahren. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 285-308.

[10] Rybníčková, E. et Rybníček, K., (1975): Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung der mittelalterlichen Wüstung Pfaffenschlag (Tschechoslowakei). — In: Nekuda, V. et al.: Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves, Brno 1975.

[11] Rybníčková, E., Rybníček, K. et Jankovská, V., (1975): Palaeoecological Investigations of Buried Peat Profiles from the Zbudovská blata Marshes, Southern Bohemia. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10:157-178.