Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí na Slovensku

Variantní název
Problematik der Gräber unter Grabsteinen im 11.—14. Jh. in der Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 67-74
Rozsah
67-74
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document