Správa o výsledkoch záchranného výskumu vo Vinnom, okr. Michalovce, za rok 1977

Variantní název
Bericht über die Rettungsgrabung in Vinné, Bezirk Michalovce, für das Jahr 1977
Autor: Polla, Belo
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 243-245
Rozsah
243-245
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document