Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká Zahrada – castrum Strachotín u Dolních Věstonic na Moravě

Variantní název
Bedeutung der Hufeisen, Sporen und Trensen vom Burgwall "Vysoká zahrada" — Castrum Strachotin bei Dolní Věstonice in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 287-294
Rozsah
287-294
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Novotný, B., 1966: Habitat fortifié prės de Dolní Věstonice (Moravie), Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie. Prague, s. 250-251.

[2] Novotný, B., 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11. - 12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech.

[3] Poulík, J., 1948-50: Jižní Morava – země dávných Slovanů, Brno 1948-1950.