Výzkum hradu Brumova v letech 1978—1979

Název: Výzkum hradu Brumova v letech 1978—1979
Variantní název
Bericht über die Grabungsergebnisse der Burg Brumov in den Jahren 1978—1979
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 271-274
Rozsah
271-274
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí