Záverečné stanovisko účastníkov XVI. celoštátnej konferencie archeológie stredoveku so zameraním na hlavnú tému "Hospodárske dejiny na území ČSSR v stredoveku na základe výsledkov archeologického badania a interdisciplinárnych expertíz"

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 5-7
Rozsah
5-7
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Document