Osídlenie, hospodárské pomery a materiálna kultúra feudálneho Hlohovca vo svetle archeologických výskumov a nálezov

Variantní název
Besiedlung, Wirtschaftsverhältnisse und materielle Kultur der feudalen Stadt Hlohovec im Lichte archäologischer Untersuchungen und Funde
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 109-116
Rozsah
109-116
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Holčík, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[2] Lehotská, D., 1968: Hlohovec a jeho okolie. Bratislava.

[3] Pastorek, I., 1977: Výsledky archeologického výskumu v Hlohovci – v areáli muzea. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra. 219-220.

[4] Pastorek, I., 1978: Záverečná etapa archeologického výskumu bývalého františkánskeho kláštora v Hlohovci, AVANS 1977. 187-189.

[5] Pastorek, I., 1978: Kostolík sv. Ducha. Výsledky archeologického výskumu a čiastočného reštaurátorského prieskumu, A. R. XXX. 496-503.

[6] Pastorek, I., 1980: Výskum stredovekého a pravekého osídlenia v Hlohovci, AVANS 1979, 157-159.

[7] Pastorek, I., 1981: Archeologický prieskum v Hlohovci v roku 1980, AVANS 1980, 216-217.

[8] Pastorek, I., 1982: Významné stredoveké nálezy v centre mesta Hlohovec, AVANS 1981, 215-217.

[9] Pastorek, I., 1983: Archeologické výskumy v Hlohovci, AVANS 1982, 193-194.

[10] B., Polla, E., Rejholec, 1961: Nález stredovekých hrnčiarskych pecí v Hlohovci, Slovenský národopis IX, 259-269.