K některým problémům středověké architektury a archeologických výzkumů z hlediska státní památkové péče

Variantní název
Zur Problematik der mittelalterlichen Architektur und archäologischer Untersuchungen vom Standpunkt der staatlichen Denkmalpflege
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 51-55
Rozsah
51-55
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document