Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu (Výsledky výzkumu zaniklé středověké osady Bystřece)

Variantní název
Der Beitrag der Archäologie zur Kenntnis der Baugestalt des mittelalterlichen Hauses (Untersuchungsergebnisse der Erforschung der mittelalterlichen Ortswüstung Bystřec)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 423-440
Rozsah
423-440
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Černý E., 1971: Příspěvek k povrchovému průzkumu půdorysů zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině a jeho vztahu k plužině. ZSV v ČSSR 1, 187-202.

[2] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká vesnice u Slavonic. Brno.

[3] Nekuda V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okr. Blansko. ČMM LXI, vědy společenské, 39-63.

[4] Nekuda V., 1980: Dvacet let archeol. výzkumu na lokalitě ZSO Mstěnice 1960-1980. VVM XXXIII, 129-146.

[5] Nekuda V., 1982: Středověké vesnice na Moravě ve světle archeol. výzkumů zaniklých osad. AH 7, 33-66.

[6] Nekuda V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě. AH 9, 21-37.

[7] Šaurová D., 1971: Systematický výzkum ZSV Konůvky na Slavkovsku. ZSV v ČSSR 1, 169-183.

[8] Šaurová D., 1980: Středověká ves Vilémov, neobvyklé centrum podomáckého železářství. Sborník TM v Brně 3, 128-136.