Dům zemědělské usedlosti 16. a 17. století v severovýchodních Čechách

Variantní název
Das Haus des landwirtschaftlichen Anwesens im 16. und 17. Jahrhundert in Nordost-Böhmen
Autor: Edel, Tomáš
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 57-68
Rozsah
57-68
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] EDEL, T. 1989: Pozdně středověký vesnický dům v Podještědí. Referát na celostátní konferenci Ochrana a obnova lidové architektury a vesnických sídel, Úštěk 29. května—2. června 1989. V tisku.

[2] EDEL, T. v tisku: Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí 16.—19. století. O problematice referováno na konferenci.

[3] FROLEC, V.—VAŘEKA, J. 1983: Lidová architektura, Praha.

[4] JÍRA, R.: Místopis Českodubska, rkp. v archívu PMKS Český Dub.

[5] KOŠNAR, V. 1968: Nálezová zpráva archeologického výzkumu Modlibohov, rkp. v SM Liberec.

[6] KUDRNÁČ, V. 1903: Adresář a popis politického okresu Turnovského, Turnov.

[7] MATOUŠEK, P. 1927: Zašlé typy dřevěných světnic na Turnovsku. Od Ještěda k Troskám VI, Turnov.

[8] MENCL, V. 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[9] PEKAŘ, J. nedat.: Kniha o Kosti, Praha.

[10] SCHEYBAL, J. V.—SCHEYBALOVÁ, J. 1985: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, Ústí nad Labem.

[11] ŠAFRÁNEK, V.—ŠKABRADA, J. 1983: Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji, AH, 433—445.

[12] ŠIMÁK, J. V. nedat.: Severní Čechy, Praha.

[13] ŠIMÁK, J. V. 1938: Středověká kolonizace v zemích Českých, Praha.

[14] ŠKABRADA, J. 1981: Sýpky s roubenou klenbou na Vlašimsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 255—274, Benešov.

[15] ŠKABRADA, J. 1986: Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách, AH 395—407.

[16] ŠKODA, J. 1922—1938: Místopisné paměti Českodubska. Od Ještěda k Troskám I až XVI, Turnov.

[17] ŠOLC, J.—SCHEYBAL, J. V. 1961: Lidové stavby v Pojizeří, Liberec.

[18] ŠTĚPNIČKA, S. 1989: Odborné vyjádření k některým aspektům protipožární ochrany dřevěných konstrukcí, rkp.

[19] VODĚRA, S.—ŠKABRADA, J. 1986: Jihočeská lidová architektura, České Budějovice.

[20] VOJTÍŠEK, B.—VOJTÍŠKOVÁ, M. 1980: Lidové bydlení v severních Čechách. Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách, 163 až 193, Praha.