Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál)

Variantní název
Die Feste in Rýmařov (Bez. Bruntál)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 225-232
Rozsah
225-232
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů, AH 14, 437—472.

[2] GOŠ, V., KAREL, J., NOVÁK, J., 1975: Nadzemní objekt 14.—15. stol. v Rýmařově-Hrádku, ČSlM, série B, XXIII, 110—120.

[3] GOŠ, V., KAREL, J., NOVÁK, J., 1985: Počátky osídlení Rýmařova, PA LXXVI, 184—227.

[4] HANULIAK, V., 1988: Malé opevnené stredoveké sídla v Liptove, AH 13, 299—306.

[5] CHOTĚBOR, P., 1989: Nejstarší podoby výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.), AH 14, 257—270.

[6] ŠTĚPÁN, V., 1992: Šumperk na počátku 15. století, Severní Morava, v tisku.