Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu

Variantní název
Beziehungen zwischen Spiš und Malopoľsko (Klein-Polen) seit der Ankunft der Slawen bis zur Eingliederung des Gebietes Spiš in den ungarischen Staat
Autor: Homza, Martin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 19-29
Rozsah
19-29
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document