Změny parcelace v historickém jádru České Lípy

Variantní název
Parzellierungsveränderungen im historischen Kern der Stadt Česká Lípa
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 81-[90]
Rozsah
81-[90]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] FLESAR, S.-GABRIEL, F., 1988: SHP Česká Lípa čp. 128, strojopis.

[2] FLESAR, S.-GABRIEL, F., 1989a: SHP Česká Lípa čp. 129, strojopis.

[3] FLESAR. S.-GABRIEL, F., 1989b: SHP Česká Lípa čp. 130, strojopis.

[4] GABRIEL, F., 1989: NZ Česká Lípa čp. 128, strojopis, ArÚ AV Praha č.j. 704/90.

[5] GABRIEL, F., 1991: NZ Česká Lípa č.p. 129, strojopis, ArÚ AV Praha č.j. 1384/91.

[6] GABRIEL, F.-EBEL, M., 1994: SHP Bílina čp. 92, strojopis.

[7] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1990: Vznik a počátky České Lípy, in: Bezděz, 11-38, 131-133.

[8] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119-138.

[9] KLÁPŠTĚ, J.-VELIMSKÝ, T., 1978: Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu), AH 3, 121-129.

[10] MENCL, V., 1960: Vývoj středověkého portálu v českých zemích, Zprávy památkové péče 20, 8-26, 112-153.

[11] NZ: Nálezová zpráva.

[12] OA: Okresní archiv.

[13] PANÁČEK, J.-GABRIEL, F., v tisku: K otázce kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě, in: Bezděz 2.

[14] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle městečko - ostrovského kláštera, Praha.

[15] SHP: Stavebně historický průzkum.