Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně

Variantní název
Beitrag zur mittelalterlichen Bebauungsentwicklung des sg. "Großen Hauszwickels" in Brno (Brünn)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 233-[245]
Rozsah
233-[245]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BALETKA, T. 1994: Dvůr a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411), dipl. práce na FFUK Praha.

[2] BRETHOLZ, B. 1911: Geschichte der Stadt Brünn, Brünn.

[3] HIMMELOVÁ, Z. 1991: Sklo středověkého Brna, Archaeologia historica 15,

[4] HIMMELOVÁ, Z.-PTÁČKOVÁ, M.-USTOHAL, V. 1993: Meč z doby Elišky Rejčky, Forum Brunense 1993, 217-222.

[5] LOSKOTOVÁ, I. 1993: Než vznikla Stará radnice, Forum Brunense 1993, 207-215.

[6] MENDL, B. 1935: Knihy počtů města Brna z let 1435-1365, Brno.

[7] MEZNÍK, J. 1962: Brněnský patriciát a boje o vládu města ve 14. a 15. století, BMD IV, 247-349.

[8] POŠVÁŘ, J. 1970: Moravské mincovny, Brno.

[9] PROCHÁZKA, R. 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen. XX. Mikulovské symposium 1990, 233-246.

[10] PROCHÁZKA, R. 1992: Mittelalterliche Stadtkernforschung in Brno (Brünn), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 8, 159-181.

[11] PROCHÁZKA, R. 1993: Archeologie k počátkům středověkého Brna, Brno v minulosti a dnes XI, 29-53.

[12] SAMEK, B. 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska I, Praha.

[13] STUCHLÍK, S. 1984: Grube der Úněticer Kultur in Brno, Přehled výzkumů 1982, 25.

[14] VIČAR, O. 1965: Místopis Brna v polovici 14. století, Brno v minulosti a dnes VII, 242-283.

[15] VIČAR, O. 1966: Místopis Brna v polovici 14. století, Brno v minulosti a dnes VIII, 226-273.