Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom

Název: Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom
Variantní název:
  • Burg Dončov und hochmittelalterliches Refugium über Zvolen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 161-[168]
Rozsah
161-[168]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FIALA, A.: Obytná veža Trenčianskeho hradu. Pamiatky a príroda 1977. str. 13-15.

[2] FÜGEDY, E.: Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). Budapest 1986. str. 55.

[3] GOJDIČ, I.: Kaplnka Zvolenského zámku - aká bola a aká je. Pamiatky a múzeá 4, 1995. str. 26-31.

[4] HANULIAK, V.: Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. Archaeologia historica 18, 1993, str. 161-166.

[5] HANULIAK, V.: Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu. Archaeologia historica 19, 1994, str. 207-214.

[6] HANULIAK, V.-ŠIMKOVIC, M.: Záchranný a predstihový výskum Pustého hradu. AVANS v roku 1995 (v tlači).

[7] HORVAT, Z.: Katalog gotičkih profilacija. Zagreb 1992. str. 93.

[8] MALČEK, R.: Prvá sezóna výskumu pravekého hradiska vo Zvolene na Pustom hrade. AVANS v roku 1994. Nitra 1996, str. 129.

[9] MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku I. Praha-Prešov 1937, str. 189, 206.

[10] MENCLOVÁ, D.: Hrad Zvolen. Bratislava 1954, str. 11.

[11] PRAŽÁK, R.: Legendy a kroniky koruny uherské. Praha 1988. str. 231.

[12] RAGAČ, R.-ŠIMKOVIC, M.: Príspevok k dejinám hradu Zvolen. Proglas, roč. VII., č. 2, 1996, str. 16-18.

[13] SEDLÁK, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Bratislava 1980. č. 412, str. 191.

[14] SEDLÁK, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Bratislava 1987. č. 243, str. 122.

[15] SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice 1995, str. 193.