Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce

Variantní název
Der Bronzekopf eines Morgensterns aus dem befestigten Sitz Přerovec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 649-651
Rozsah
649-651
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] DURDÍK, T., 1990: Bronzová hlavice palcálu z Plzně, Archaeologica historica 15, s. 419- 424.

[2] GŁOSEK, M., 1990: Broń drzewcowa i obuchova, in: A. Nodolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, Łódź, s. 131-142.

[3] GŁOSEK, M., 1996: Póznośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Warszawa-Łódź.

[4] GOŠ, V., 1993: Středověký palcát ze Šumperka, in: Informační zpravodaj, Česká archeologická společnost - pobočka pro severní Moravu a Slezsko, srpen, s. 50-51.

[5] HOREDT, K., 1986: Siebenburgen im Frühmiltelalter. Bonn.

[6] KIRPIČNIKOV, A. N., 1966: Drevněrusskoje oružije 2. Kopja, sulicy, vojevyje topory, bulavy, kistěni IX-XIII vv. Moskva-Leningrad.

[7] KOUŘIL, P., 1983: Středověký hrádek Přerovec (k.ú. Nové Sedlice, okr. Opava), Přehled výzkumů 1981, Brno, s. 57.

[8] KOUŘIL, P.-WIHODA M., 1997: Přerovec - k počátkům opevněných šlechtických sídel ve Slezsku, in: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, s. 204-218.

[9] KOUŘIL, P.-PRIX D.-WIHODA M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno-Opava.

[10] KOVÁCS, L., 1971: A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárának XI-XIV. századi csillag alakú buzogányai, Folia Archaeologica 22, s. 165-181.

[11] PÁLÓCZI-HORVÁTH, A., 1989: Petschenegen, Kumanen, Jassen. Steppenvölker im mittelalterlichen Ungarn. Budapest.

[12] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), Slovenská archeológia 24, s. 245-395.