[Vařeka, Josef; Frolec, Václav. Lidová architektura: encyklopedie]

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 579-
Rozsah
579
  • ISSN
    0231-5823
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vařeka, Josef a Frolec, Václav. Lidová architektura: encyklopedie. 2., přeprac. vyd., V nakl. Grada 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 427 s. ISBN 978-80-247-1204-8.
Document