Preklad a recepcia na slovensko-talianskej osi

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 118-119
Rozsah
118-119
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šuša, Ivan. Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989: vedecká monografia. Vydanie prvé. Banská Bystrica: Belianum, 2017. 241 s. ISBN 978-80-557-1262-8.
Document