Nad dvěma knihami Jany Juhásové

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 131-132
Rozsah
131-132
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Juhásová, Jana. Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum, 2016. 151 s. ISBN 978-80-561-0364-7.
Juhásová, Jana. Litanická forma od avantgardy po súčasnosť. 1. vydanie. Ružomberok: Verbum, 2018. 223 s. ISBN 978-80-561-0562-7.
Document