České menšinové školství v Československé republice : ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem

Obrázek
Variantní název
Czech minority education in the Czechoslovak Republic : to the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2019
Rozsah
218 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 495
ISBN
978-80-210-9410-9
978-80-210-9411-6 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6456711
Anotace
  • Hlavním cílem této publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu. Každodenní život těchto škol přitom autor sleduje v politickém okresu Ústí nad Labem, který se nacházel v období první republiky v česko-německé jazykově smíšené oblasti. Výsledky výzkumu prezentované v této monografii přinášejí nové, dosud nikde nepublikované, poznatky z každodenního života českých menšinových škol. Odhalují například problémy, se kterými se tyto školy musely potýkat v různých oblastech života škol, i strategie, které zástupci českých škol volili při řešení těchto problémů.
  • The main aim of this publication based on historical-pedagogical research is to introduce the everyday life of the Czech minority primary schools during the first Czechoslovak republic in broader socio-historical context. The author examines the everyday life of these schools in political district of Ústí nad Labem, which was located in Czech-German linguistically mixed area during the era of the Czechoslovak republic. Results of the research presented in this monograph provide brand new, previously unpublished, findings from everyday life of Czech minority schools. They reveal, for example, the problems that these schools had to face in different areas of school life, as well as strategies with which the representatives of Czech schools chose to solve them.
Poznámka
  • Na obálce byla použita Fotografie II. třídy české školy v obci Neštěmice ze školního roku 1927/1928 (Školní kronika české obecné školy v Neštěmicích, 1919–1933, Archiv města Ústí nad Labem).
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Michal Šimáně
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-8 Úvod | pdf icon Šimáně, Michal
Page Chapter number Title
9-36 1 | Ukotvení výzkumu českých menšinových škol v teorii | pdf icon Šimáně, Michal
Page Chapter number Title
37-56 2 | Vznik Československé republiky a "věno" Rakouska-Uherska | pdf icon Šimáně, Michal
Page Chapter number Title
57-69 3 | Školství v Československé republice | pdf icon Šimáně, Michal
hidden-section Menšinové školství
Page Chapter number Title
70-81 4 | Menšinové školství | pdf icon Šimáně, Michal
Page Chapter number Title
82-155 5 | Politický okres Ústí nad Labem | pdf icon Šimáně, Michal
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
156-164 Závěr | pdf icon Šimáně, Michal
Page Chapter number Title
165-168 Czech minority education in the Czechoslovak Republic : to the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem : summary | pdf icon Šimáně, Michal
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
169 Seznam zkratek | pdf icon Šimáně, Michal
Page Chapter number Title
170 Seznam grafů, tabulek a obrázků použitých v textu | pdf icon Šimáně, Michal
hidden-section Seznam příloh
Page Chapter number Title
171-172 Seznam příloh | pdf icon Šimáně, Michal
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
173-214 Bibliografie | pdf icon Šimáně, Michal
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
215-218 Rejstřík | pdf icon Šimáně, Michal