Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize

Název: Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize
Variantní název:
  • The ontological status of ideal space in Leibniz's theory
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2019, roč. 20, č. 2, s. 30-41
Rozsah
30-41
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje otázce po ontologickém statusu ideálního, potažmo fenomenálního prostoru v pojetí Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Nejprve bude ujasněno, v jakém smyslu lze podle Leibnize za prostor v pravém slova smyslu považovat primárně pouze prostor ideální, sekundárně však rovněž prostor fenomenální. Posléze se vymezím zejména vůči takovým interpretacím leibnizovského ideálního prostoru, které v něm spatřují předzvěst prostoru kantovského. Leibnizův ideální, matematický prostor zde totiž bude přirovnán spíše k prostoru suárezovskému, případně hobbesovskému, nikoli však kantovskému.
This study focuses on the ontological status of ideal, or else phenomenal space from the point of view of Gottfried Wilhelm Leibniz. First of all, it is clarified in what sense, according to Leibniz, only ideal space is to be regarded as proper space and phenomenal space can be regarded as proper space only secondarily. In addition, the study challenges some interpretations of Leibnizian ideal space, according to which it is just an anticipation of Kantian space. However, the ideal, mathematical space of Leibniz is to be likened to Suarezian, or Hobbesian, rather than Kantian space.
Note
Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu s názvem Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě (ev. č. 00382/2019/RRC) dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018, řešeném na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Reference
[1] A Leibniz, G. W. (1923–2013): Sämtliche Schriften und Briefe, O. Reichl.

[2] AG Leibniz, G. W. (1989): Philosophical Essays, Hackett Publishing Company.

[3] APO Aristotelés. (1831): Analytica posteriora, in Bekker, I. (ed.). Aristotelis Opera 1, Reimer, 71–100.

[4] AT Descartes, R. (1982–1996): Œuvres de Descartes, J. Vrin.

[5] C Leibniz, G. W. (1903): Opuscules et fragments inédits, Félix Alcan.

[6] DC Hobbes, T. (1655): Elementorum philosophiae sectio prima: De corpore, A. Crook.

[7] DSR Leibniz, G. W. (1992): De Summa Rerum: Metaphysical Papers 1675–1676, Yale University Press.

[8] DK Diels, H. – Kranz, W. (eds.) (1951): Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch 1, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung.

[9] DM Suárez, F. (1965): Disputationes Metaphysicae, Georg Olms.

[10] DSR Leibniz, G. W. (1992): De Summa Rerum: Metaphysical Papers 1675–1676, Yale University Press.

[11] E Leibniz, G. W. (1995): La caractéristique géométrique, J. Vrin.

[12] G&M Leibniz, G. W. (2007): Appendix: Leibniz's Writings, in De Risi, V. (ed.) Geometry and Monadology: Leibniz's Analysis Situs and Philosophy of Space, Birkhäuser, 579–629.

[13] GE Leibniz, G. W. (1906): Leibnizens nachgelassene Schriften physikalischen, mechanischen und technischen Inhalts, B. G. Teubne.

[14] GM Leibniz, G. W. (1849–1863): Leibnizens Mathematische Schriften, H. W. Schmidt.

[15] GP Leibniz, G. W. (1875–1890): Die philosophischen Schriften, Weidmann.

[16] HE Hobbes, T. (1839–1845): The English Works of Thomas Hobbes 7, John Bohm

[17] L Leibniz, G. W. (1956): Philosophical Papers and Letters. University of Chicago Press.

[18] LC Robinet, A. (ed.) (1957): Correspondance Leibniz-Clarke: Présentée d'après les manuscrits originaux des bibliothèques de Hanovre et de Londres, Presses Universitaires de France.

[19] LH Leibniz, G. W. (1867): Die Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliotek zu Hannover, Hahn'sche Buch-handlung.

[20] LoC Leibniz, G. W. (2001): The Labyrinth of the Continuum: Writings of 1672 to 1686, Yale University Press.

[21] Met. Aristotelés (1831): Metaphysica, in Bekker, I. (ed.) Aristotelis Opera 2, Reimer, 980–1093.

[22] NU Leibniz, G. W. (1932): Nové úvahy o lidské soudnosti, Česká akademie věd a umění.

[23] Phys. Aristotelés (1831): Physica, in Bekker, I. (ed.) Aristotelis Opera 1, Reimer, 184–267.

[24] RB Leibniz, G. W. (1900): Appendix, in Russell, B. (ed.) A Critical Exposition to the Philosophy of Leibniz: With an Appendix with Leading Passages, Cambridge university Press, 205–299.

[25] SO Suárez, F. (1856–1878): Opera omnia [online], [cit. 22.9.2018], dostupné z: < http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042136_C/1080042136_C.html >.

[26] W Leibniz, G. W. (1951): Leibniz Selections, Charles Scribner's Sons.

[27] WFPT Leibniz, G. W. (1998): Philosophical Texts, Oxford University Press.

[28] Alexander, H. G. (ed.) (1956): The Leibniz-Clarke Correspondence: Together with Extracts from Newton's Principia and Opticks, Manchester University Press.

[29] Anapolitanos, D. (1999): Leibniz: Representation, Continuity and the Spatiotemporal, Kluwer Academic Publishers.

[30] Arthur, R. (2013): Leibniz's Theory of Space, Foundations of Science 18(3), 499–528. | DOI 10.1007/s10699-011-9281-4

[31] Buroker, J. V. (1981): Space and Incongruence: The Origin of Kant's Idealism, Reidel.

[32] Cox, Ch. B. (1975): Defence of Leibniz's Spatial Relativism, Studies in History and Philosophy of Science 6 (2), 87–111, dostupné z: < https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0039368175900163 >.

[33] Dascal, M. (2006): G. W. Leibniz: The Art of Controversies, Springer.

[34] Doyle, J. (1987): Suarez on Beings of Reason and Truth 1, Vivarium 25(1), 47–75, dostupné z: < https://www.jstor.org/stable/42569791?seq=1#page_scan_tab_contents >.

[35] Duarte, S. (2015): The Ontological Status of Bodies in Leibniz 1, Studia Leibnitiana 47(2), 131–161, dostupné z: < https://www.jstor.org/stable/44148498?seq=1#page_scan_tab_contents >.

[36] Fenton, N. (1973): A New Interpretation of Leibniz's Philosophy: With Emphasis on his Theory of Space, Paon Press.

[37] Garber, D. (2010): Geometry and Monadology: Leibniz's Analysis Situs and Philosophy of Space, by Vincenzo De Risi, Mind 119(474), 472–478, dostupné z: < https://academic.oup.com/mind/article-abstract/119/474/472/940449 >.

[38] Gracia, J. (1991): Suarez's Conception of Metaphysics: A Step in the Direction of Mentalism?, American Catholic Philosophical Quarterly 65(3), 287–310, dostupné z: < https://www.pdcnet.org/acpq/content/acpq_1991_0065_0003_0287_0309 >. | DOI 10.5840/acpq199165319

[39] Hartz, G. – Cover, J. (1988): Space and Time in the Leibnizian Metaphysics, Nous 22(4), 493–519, dostupné z: < https://www.jstor.org/stable/2215454?seq=1 >. | DOI 10.2307/2215454

[40] Hartz, G. (2007): Leibniz's Final System: Monads, Matter and Animals, Routledge.

[41] Hattler, J. (2004): Monadischer Raum: Kontinuum, Individuum und Unendlichkeit in Leibniz' Theorie des Raumes, Ontos Verlag.

[42] Jammer, M. (1970): Concepts of Space: The History of Theories of Space in Physics, Harvard University Press.

[43] Aristotelés. (1962): Druhé analytiky, Nakladatelství Československé akademie věd.

[44] Aristotelés. (2008): Metafyzika, Rezek.

[45] Lin, M. (2016): Leibniz on the Modal Status of Absolute Space and Time, Nous 50(3), 447–464, dostupné z: < https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nous.12124 >.

[46] Loemker, L. (1956): References, in Leibniz, G. W. Philosophical Papers and Letters, University of Chicago Press, 717–721.

[47] Makovský, J. (2018): Pascalova Předmluva k Pojednání o prázdnu: Věnováno Ivanu M. Havlovi k osmdesátinám, Reflexe 55, 113–125, dostupné z: < https://www.reflexe.cz/Reflexe_55/Pascalova_Predmluva_k_pojednani_o_prazdnu/Makovsky.pdf >.

[48] Mates, B. (1986): The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language, Oxford University Press.

[49] McGuire, J. (1976): 'Labyrinthus Continui': Leibniz on Substance, Activity and Matter, in Mechamer, P. – Turnbull, R. (eds.) Motion and Time, Space and Matter: Interrelations: The History of Philosophy and Science, Ohio State University Press, 290–326.

[50] Morris, M. (1934): Introduction, in Leibniz, G. W. Philosophical Writings, Dent, VII–XXIX.

[51] Palmerino, C. R. (2019): Space, Imagination and the Cosmos in the Leibniz-Clarke Correspondence, in Bakker, F. – Bellis, D. – Palmerino, C. R. (eds.) Space, Imagination and the Cosmos from Antiquity to the Early Modern Period, Springer, 261–284.

[52] Patočka, J. (1991): Prostor a jeho problematika, in Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F, řada uměnovědná 39–41(F34–36), 33–69, dostupné z: < http://hdl.handle.net/11222.digilib/110531 >.

[53] Perkins, F. (2004): Leibniz and China: A Commerce of Light, Cambridge University Press.

[54] Reidy, C. (2016): Leibniz's Philosophy of Space and Time, Ephemeris: An Undergraduate Journal of Philosophy 16(70–81), dostupné z: < http://punzel.org/Ephemeris2015/Reidy.pdf >.

[55] Rescher, N. (1981): Leibniz's Metaphysics of Nature: A Group of Essays, D. Reidel Publishing Company.

[56] De Risi, V. (2007): Geometry and Monadology: Leibniz's Analysis Situs and Philosophy of Space, Birkhäuser.

[57] De Risi, V. (2016): Francesco Patrizi and the New Geometry of Space, in Vermeir, K. – Regier, J. (eds.) Boundaries, Extents and Circulations: Space and Spatiality in Early Modern Natural Philosophy. Springer, 55–106.

[58] Sereda, K. (2015): Leibniz's Relational Theory of Number, The Leibniz Review 25, 31–54, dostupné z: < https://www.academia.edu/31687254/Leibnizs_Relational_Conception_of_Number >. | DOI 10.5840/leibniz2015253

[59] Svoboda, F. (2012): Význam aristotelovské koncepce vědy v otázce po filosofii, in Kalnická, Z. – Škabraha, M. (eds.) Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání, Ostravská univerzita, 117–131.

[60] Vidinsky, V. (2008): Dynamical Interpretation of Leibniz's Continuum, Uludag Üniversitesi Felsefe Dergisi 10, 51–70, dostupné z: < https://philarchive.org/archive/VIDDIO >.

[61] Winterbourne, A. (1982): On the Metaphysics of Leibnizean Space and Time, Studies in the History and Philosophy of Science 13(3), 201–214, dostupné z: < https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0039368182900085 >.

[62] Woolhouse, R. S. (1994): Introduction: Philosophy of Science, Logic, and Language, in Woolhouse, R. S. (ed.) Gottfried Wilhelm Leibniz: Critical Assessments 3, Routledge, VII–XIV.

[63] Yakira, E. (2012): Time and Space, Science and Philosophy in the Leibniz-Clarke Correspondence, Studia Leibnitiana 44(1), 14–32, dostupné z: < http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&an=edsjsr.43695557&scope=site >.