Život ve slovech, slova v životě

Název: Život ve slovech, slova v životě
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 69-72
Rozsah
69-72
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Kloferová, Stanislava; Šipková, Milena. eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha : NLN, 2018. 210 s. ISBN 978-80-7422-657-1.
Reference
[1] JANÁČ, M. – TUMLÍŘ, P. – HARVALÍK, M.: Divnopis: proč se to tak jmenuje? 1. Praha: Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2006. ISBN 80-86212-47-5.

[2] JANÁČ, M. – TUMLÍŘ, P. – HARVALÍK, M.: Divnopis: proč se to tak jmenuje? 2. Praha: Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2008. ISBN 978-80-86212-61-6.

[3] KLOFEROVÁ, S. – ŠIPKOVÁ, M. (eds): Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: NLN, 2018. ISBN 978-80-7422-657-1.

[4] KUCHAŘ, J. a kol.: Čeština všední i nevšední: čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie, frazeologie a onomastiky. Praha: Academia, 1972.

[5] Český jazykový atlas 1–5. Dodatky. http://cja.ujc.cas.cz. [online]. [Cit. 13. 10. 2019].

[6] Slovník nářečí českého jazyka. http://sncj.ujc.cas.cz. [online]. [Cit. 13. 10. 2019].

[7] Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. http://spjms.ujc.cas.cz. [online]. [Cit. 13. 10. 2019].