Παραστατικά φαινόμενα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στα βαλκανικά και τα ευρωπαϊκά τους συμφραζόμενα

Název: Παραστατικά φαινόμενα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στα βαλκανικά και τα ευρωπαϊκά τους συμφραζόμενα
Variantní název
Performative phenomena of Greek folk culture in Balkan and European context
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2016, roč. 16, č. [1], s. [31]-48
Rozsah
[31]-48
  • ISSN
    1803-6414
Type: Článek
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The present article provides an overview of the main ritualistic masks, disguises, and improvised scenic plays in South-Eastern Europe performed during quête-song processions in winter and spring. These may be considered the first steps in the evolution towards organised, more complex folk theatre performances, which usually take place in the festive carnival season. The presentation starts from Greek material and proceeds to comparative approaches of similar phenomena in other Balkan regions as well as Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Albania, Turkey, and Asia Minor.
Note
  • Το μελέτημα αυτό βασίζεται σε ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού, στο Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ της Μόσχας, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, τον Απρίλιο του 2016, έχει διευρυνθεί και εμπλουτιστεί με πρόσθετα βιβλιογραφικά στοιχεία.