O slovníkářství hravě a neotřele

Název: O slovníkářství hravě a neotřele
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 1, s. 103-105
Rozsah
103-105
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Lišková, Michaela; Šemelík, Martin, eds. Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 261 s. ISBN 978-80-7422-718-9.
Note
  • Příspěvek vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.