Podíl Svazu československých muzeí a Asociace muzeí a galerií ČR na přípravách obecné zákonné normy pro oblast muzejnictví

Název: Podíl Svazu československých muzeí a Asociace muzeí a galerií ČR na přípravách obecné zákonné normy pro oblast muzejnictví
Variantní název:
  • The role of Association of Czechoslovak Museums and Czech Association of Museums and Galleries in development of museum legislation
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 54-68
Rozsah
54-68
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Svaz československých (českých) muzeí navázal ve svých legislativních snahách na aktivity Karla Václav Adámka z přelomu 19. a 20. století. Po celé období první republiky i na počátku protektorátu se neúspěšně pokoušel prosadit buď samostatný muzejní zákon nebo alespoň začlenění muzejní problematiky do zákona o ochraně památek či archivního zákona. Ve svém úsilí pokračoval i po roce 1945. Na konci 40. let připravil ucelený návrh zákona o muzeích a galeriích, který však byl novým komunistickým vedením zamítnut. V 50. letech byla činnost Svazu postupně omezována a jeho vliv na přípravu muzejní legislativy postupně klesal. Na přípravě zákona č. 54/1959 Sb. o muzeích a galeriích se již prakticky nepodílel. Na činnost Svazu se snaží navázat od 90. let 20. století Asociace muzeí a galerií ČR. Po roce 2000 se aktivně zapojila nejprve do přípravy systému registrace a akreditace muzeí a ke konci druhého desetiletí se výraznou měrou podílí na přípravě samostatného muzejního zákona.
Legislative efforts of the Association of Czechoslovak (Czech) Museums followed the activities of Karel Václav Adámek from the turn of 19th/20th century. During the whole period of the First Czechoslovak Republic and at the beginning of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the Association unsuccessfully strived for a separate Museum Act or at least for inclusion of the museum sphere into the Monument Act or Archival Act. These efforts also continued after 1945. At the end of the 1940s, the Association elaborated a complex proposal for an Act on Museums and Galleries, which was then rejected by the new communist government. The activity of the Association has gradually been more and more limited in the 1950s and its influence on development of museum legislation has diminished. Its participation in development of the Act No. 54/1959 Coll. on museums and galleries was as good as zero. Since the 1990s, the Czech Association of Museums and Galleries tries to continue the activities of the Association of Czechoslovak Museums. After 2000 it began to actively participate in development of a museum registration and accreditation system and at the end of the second decade of the 21st century it participates to a considerable extent in creation of a separate Museum Act.