Frank Wollman

Název: Frank Wollman
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 165-166
Rozsah
165-166
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 19/9.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 244/4585.

[3] SOA Litoměřice, fond N, inv. č. 368, sg. 11/12. Křestní kniha, rok 1888, f. 108. [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:-1b1ffbd2:1261cfe24ad:-7fdc&scan=116#scan116.

[4] BAHENSKÁ, Marie. Frank Wollman. Akademický bulletin, 2013, č. 5, s. 28.

[5] ČERMÁKOVÁ, Jana. Frank Wollman [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=1698.

[6] FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[7] SOLDÁN, Ladislav. Slavista Frank Wollman (40 let od jeho smrti). Universitas, 2009, č. 2, s. 60–62.