Dušan Jeřábek

Název: Dušan Jeřábek
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 208-212
Rozsah
208-212
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 25/34, Dušan Jeřábek.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, Kádrové a stranické spisy – studenti a zaměstnanci, kart. 27/6, Dušan Jeřábek.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond B107, Dušan Jeřábek, kart. 2/17, Stranické záležitosti.

[4] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 586/9, Dušan Jeřábek.

[5] FORST, Vladimír. Šedesát let Dušana Jeřábka. Česká literatura, 1982, roč. 30, č. 4, s. 381–383.

[6] JUSTL, Vladimír. Před stínem věčnosti. SPFFBU, V 4, 2001, s. 5–7.

[7] KOPECKÝ, Milan. Jubileum literárního vědce. Literární měsíčník, 1982, roč. 11, č. 3, s. 116.

[8] KOPECKÝ, Milan. Pětasedmdesátiny Dušana Jeřábka. Proglas. Revue pro politiku a kulturu, 1997, roč. 7, č. 7, s. XX.

[9] KUDRNÁČ, Jiří. Za profesorem Dušanem Jeřábkem. Rovnost – deník pro Brno-město a Brno-venkov, roč. 14, č. 146, 23. 6. 2004, s. 25.

[10] kul. Česká centra v Bruselu a Vídni mají nové šéfy, nástupce Páleníčka v Paříži znám není [online]. 2017. [cit. 11. února 2019]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-65735320-ceske-centrum-panek-jurkova-jerabek-pariz.

[11] Mojmír Jeřábek [online]. [cit. 31. října 2017]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8735.

[12] NAVRÁTIL, Luděk. tudentské spolky na brněnské univerzitě v letech 1968–1969. Příspěvek k vybraným otázkám. Securitas imperii, 2016, roč. 29, č. 2, s. 105.

[13] PALAS, Karel. K šedesátinám prof. Dušana Jeřábka. SPFFBU, D 29, 1982, s. 7–10.

[14] PALAS, Karel. Dušan Jeřábek. In Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 2. doplněné a rozšířené vydání. Ivan Dorovský (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 149–150.

[15] PEŠTA, Pavel – BLÁHOVÁ, Kateřina. Dušan Jeřábek [online]. 2006. [cit. 11. února 2019]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=399.

[16] PhDr. Olga Jeřábková [online]. 2015. [cit. 11. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8734.

[17] PhDr. Zdenka Jeřábková [online]. 2015. [cit. 10. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8736.

[18] SEDLÁK, Jiří. K jubileu D. Jeřábka. Brněnský večerník, roč. 7, č. 50, 12. 3. 1997, s. 7.

[19] SOLDÁN, Ladislav. Za profesorem Dušanem Jeřábkem. Host, 2004, roč. 20, č. 7, s. 102–103.

[20] SOLDÁN, Ladislav. K nedožitým devadesátinám literárního historika a kritika. Duha [online], 2012, č. 2. [cit. 31. října 2017]. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/k-nedozitym-devadesatinam-literarniho-historika-kritika.

[21] TUREČEK, Dalibor. Laudis et gratiae relatio. SPFFBU, V 4, 2001, s. 9–12.

[22] VÁLEK, Vlastimil. Pětasedmdesátiny Dušana Jeřábka. SPFFBU, D 44, 1997, s. 129–134.

[23] VÁLEK, Vlastimil. Za profesorem Dušanem Jeřábkem. Universitas, 2004, č. 3, s. 19–20.