Strážce rodu Vančurů. K sedmdesátinám Jiřího Poláčka