Hommage an professor Dr. Stanislav Žaža

Název: Hommage an professor Dr. Stanislav Žaža
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 2, s. 69-72
Rozsah
69-72
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
německy
Reviewed work
Gazda, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): Pragmatika – syntax – sémantika: Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, konané v Brně 10. května 2019. Brno: Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Středoevropským centrem slovanských studií. 2020. 127 stran.
Reference
[1] GAZDA, J. (ed.): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): Pragmatika – syntax – sémantika: Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, konané v Brně 10. května 2019. Brno: Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Středoevropským centrem slovanských studií, 2020. 127 s.