Úvod

Název: Úvod
Variantní název
Introduction
Zdrojový dokument: Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 6-7
Rozsah
6-7
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence