O funkcii literatúry ako existenciálnej komunikácie

Název: O funkcii literatúry ako existenciálnej komunikácie
Autor: Cintula, Igor
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 3, s. 72-74
Rozsah
72-74
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Reviewed work
Hajko, Dalimír. Literatúra ako existenciálna komunikácia. Bratislava: VSSS, 2019. 167 s. ISBN 978-80-8202-103-8.
Reference
[1] HAJKO, D.: Literatúra ako existenciálna komunikácia. Bratislava: VSSS, 2019, 167 s. ISBN 978-80-8202-103-8.