Sociolexikologie a sociolingvistika inovací

Zdrojový dokument: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2022, pp. 12-61
Rozsah
12-61
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
francouzsky
Note
Obsahuje: 2.1 Temporalita v proměnách jazyka a metody uchopování synchronie -- 2.2 K paradigmatům jazykové změny
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document