Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava

Název: Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava
Variantní název
University research at the turn of the 19th and 20 th centuries: Graz – Ljubljana – Bratislava
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 186-189
Rozsah
186-189
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Kernbauer, Alois; Smolej, Tone (eds.). Gemeinsamkeit auf getrennten Wegen: die slowenischen Doktoranden der Grazer Philosophischen Fakultät im Zeitraum 1876-1918 und die Gründung der Universität in Ljubljana. [Sounáležitost na oddělených cestách. Slovinští doktorandi filosofické fakulty ve Štýrském Hradci v období 1876-1918 a založení univerzity v Lublani]. Graz: Adeva, 2021. 422 stran. Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz; Band 51. ISBN 978-3-201-02058-9.