Jazyk a duchovná kultúra v slovensko-slovanských súvislostiach

Název: Jazyk a duchovná kultúra v slovensko-slovanských súvislostiach
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 4, s. 99-104
Rozsah
99-104
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Šašerina, Svetlana; Žeňuch, Peter; Hríbová, Marína (eds.). Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : slovensko-slovanské súvislosti. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022. 351 s. ISBN 978-80-89489-54-1
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ŠAŠERINA, S., ŽEŇUCH, P., HRÍBOVÁ, M. (eds): Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre. Slovensko-slovanské súvislosti. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v. v. i. – Slovenský komitét slavistov, Bratislava 2022. 352 s. ISBN 978-80-89489-54-1.