[Simon, J. Philosophie und linguistische Theorie]

Autor: Dalt, Arnošt
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 20, č. A19, s. 269-271
Rozsah
269-271
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Simon, J. Philosophie und linguistische Theorie. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1971. 130 s.
Document