C13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1966
Ročník: 15
Číslo: C13
Rok vydání
1966
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Die Auffassung der concordia bei Titus Livius | [7]–13
Hošek, Radislav
PDF
La terminologie paléographique des inventaires de manuscrits médiévaux | [15]–24
Flodr, Miroslav
PDF
Působila česká listina na listinu moldavskou v 2. polovině 15. století? : (studie z dějin kulturních vztahů česko-rumunských a česko-ukrajinských) | [25]–54
Macůrek, Josef
PDF
Contribution à l'étude de la rente féodale dans l'Empire ottoman. III : (la dîme sur les produits agricoles) | [55]–81
Kabrda, Josef
PDF
Henry Th. Buckle a positivistická historiografie | [83]–96
Horák, Petr
PDF
Probleme der Spaltung der Arbeiterbewegung in den böhmischen Ländern in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts | [97]–124
Jordán, František
PDF
Zur Problematik der tschechoslowakisch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen zu Beginn der zwanziger Jahre (1919-1923) | [125]–145
Hradečný, Pavel
PDF
British prisoners-of-war in Czechoslovakia and Upper Silesian territory during the Second World War | [147]–162
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
Recenze – referáty – zprávy – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
Title Document
Jugoslávsko-sovětské vztahy v letech 1941-1948 : (přehled literatury do roku 1964) | [163]–176
Kolejka, Josef
PDF
Edice tureckých pramenů k dějinám Makedonie | 176–182
Kabrda, Josef
PDF
Studie o charakteru sociálně ekonomického vývoje Čech před Bílou Horou | 182–186
Mainušová, Helena
PDF
[Barzun, Jacques; Graff, Henry F. The Modern Researcher] | 186–189
Horák, Petr
PDF
[Assunta, Rosario. La critica d'arte nel pensiero medioevale] | 189–190
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Töpfer, Bernhard. Das kommende Reich des Friedens: zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter] | 190–194
Nechutová, Jana
PDF
[Bónis, György. Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn] | 194–195
Šebánek, Jindřich
PDF
[Dertsch, Richard. Die Urkunden des Stadtarchivs Mainz : Regesten. 1. Tl.; 2. Tl] | 195–196
Šebánek, Jindřich
PDF
[Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark.] | 196–198
Dušková, Sáša
PDF
[Master Nicholas of Dresden] | 198–200
Nechutová, Jana
PDF
[Truhlář, Antonín, ... et al. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě] | 200–201
Macůrek, Josef
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [202]–210
Hošková, Magda
PDF