Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1953, roč. 2, č. B1