Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2000, roč. 49, č. V3

Obrázek
Název čísla
Karlu Palasovi a Vlastimilu Válkovi k sedmdesátinám
Rok
2000
Rok vydání
2001
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2643-X