2

Title: Archaeologia historica
Rok: 2021
Ročník: 46
Číslo: 2
Rok vydání
2021
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Title Document
Errata ke studii : Mazáčková, J.–Žaža, P., 2021: Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech, AH 46, 1, 81–96 PDF
Title Document
Odraz procesu christianizace na vybraných pohřebištích přemyslovské domény | 327–349
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
PDF
Title Document
K otázce kostelních věží | 351–381
Hauserová, Milena
PDF
Title Document
Preparing of life protecting against death? : observations pertaining to the late medieval miniature axes based on examples from the borderland of Greater Poland, Silesia and Brandenburg | 383–395
Michalak, Arkadiusz
PDF
Title Document
Expressions of belief at Pustý hrad Castle of Zvolen in the light of small metal finds | 397–412
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav; Beljak, Ján
PDF
Title Document
Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývaní | 413–443
Drnovský, Pavel; Bek, Tomáš; Beková, Martina
PDF
Title Document
An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type from the collections of the Kozel chateau | 445–466
Macků, Pavel; Pilná, Veronika
PDF
Title Document
Středověké usňové opasky v archeologických nálezech | 467–486
Hoch, Aleš
PDF
Title Document
Archeologický výzkum rýžoviště v Nové Vésce (místní část obce Staré Město, okres Bruntál) | 487–511
Zezula, Michal; Brhelová, Jana; Kočár, Petr; Petr, Libor; Večeřa, Josef
PDF
Title Document
Rybník Demalka: příspěvek k osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve středověku | 513–538
Dejmal, Miroslav; Petřík, Jan; Adameková, Katarína; Petr, Libor; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal; Kočár, Petr; Hrádek, Mojmír; Bajer, Aleš
PDF
Title Document
Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí | 539–575
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina
PDF
Title Document
Mirage of luxury? : Falke-Group pottery from the bordenland of Silesia, Lusatia, Brandenburg and Greater Poland | 577–609
Kałagate, Sławomir; Michalak, Arkadiusz
PDF
Title Document
Kachle s biskupským motivem z Uherského Hradiště a jejich vazba k Janu Filipcovi | 611–630
Menoušková, Dana
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku 2021 Archaeologia historica | 631–632
Katkin, Slavomír; Tomášek, Martin
PDF
[Izdný, Jakub a kol. Ludmila: kněžna a světice] | 633–637
Zapletalová, Dana
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 639–643
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 646–647
PDF