1

Title: Opera Slavica
Rok: 1993
Ročník: 3
Číslo: 1
Rok vydání
1993
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document Document
Романтизм в драматургии Марины Цветаевой | 1–6
Svatoň, Vladimír
PDF PDF
Mýtus jako paradigma vědomí a existence | 7–15
Mikulášek, Miroslav
PDF PDF
"Stará" a "nová" komparatistika : pragmatismus a ruský maximalismus u Karla Čapka | 16–24
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Próza Michaila Bulgakova a experiment | 25–33
Dohnal, Josef
PDF PDF
Ostrovského drama "Výnosné místo" | 34–38
Všetička, František
PDF PDF
K problému "Rusko a Západ" - D.S. Merežkovskij : (na okraj "petěrburského" mýtu) | 39–41
Vachalovská, Lenka
PDF PDF
Polemika – ohlasy – výročí
Title Document Document
Odkaz básníka a žurnalisty : k 180. výročí narození N.P. Ogarjova) | 42–44
Krystýnková, Jarmila
PDF PDF
Utopičnost a hlubinnost literární vědy : (meditace in margine projektu Dionýze Ďurišina) | 44–47
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
300 лет лицевого букваря Кариона Истомина | 47–50
Matyušová, Zdeňka
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Dostojevskij pro čtenáře | 51–53
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
[Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity: jazyk, literatura, umění] | 53–55
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří
PDF PDF
Ruská literatura a ruština před bouří | 55–57
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Anatomie cesty k dogmatům | 57–58
Dohnal, Josef
PDF PDF
[Hrabětová, I. Erbovní pověsti Bartoloměje Paprockého z Hlohol] | 59–61
Pražák, Richard
PDF PDF