1

Title: Opera Slavica
Rok: 1996
Ročník: 6
Číslo: 1
Rok vydání
1996
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document Document
История и художественная литература : (социокультурная интерпретация) | 1–7
Antonjak, Andrej
PDF PDF
Title Document Document
Кафка и Достоевский : (сопоставление романов "Процесс" и "Преступление и наказание") | 8–14
Václavík, Antonín
PDF PDF
Title Document Document
Автоинтертекстуальные соотношения в лирике Бориса Пастернака | [15]–23
Ibler, Reinhard
PDF PDF
Title Document Document
Поэтическая система Анны Ахматовой | 24–30
Zacharijeva, Irina
PDF PDF
Title Document Document
Символистичната поезия на гърция и славянския юг и идеята за регионална литература | 31–35
Ivanova, Albena
PDF PDF
Title Document Document
O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu | 36–40
Hrdlička, Milan
PDF PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document Document
Za René Wellkem (22.8.1903-10.11.1995) | 41–44
Zelenka, Miloš
PDF PDF
Historické setkání českých a ruských historiků a archivářů | 44–47
Okůnek, Zdeněk
PDF PDF
Zpráva o mezinárodní konferenci v Bělehradě "Jesenin dnes" | 47–48
Zahrádka, Miroslav
PDF PDF
Originální bachtinologický časopis | 48–50
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Dr. Jana Jelínková slaví jubileum | 51–52
Dohnal, Josef
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Монография о русской литературе 20-50 гг. XX века | 53–54
Zahrádka, Miroslav
PDF PDF
Balkanologie: kontinuita a inovace | 54–56
Pospíšil, Ivo
PDF PDF
Pozoruhodná antologie ruské poezie | 56–57
Kšicová, Danuše
PDF PDF
Cesty a cestování ve filologickém pohledu | 58–59
Richterek, Oldřich
PDF PDF
Pospíšilův fenomén šílenství | 59–60
Dorovský, Ivan
PDF PDF
Prvá lastovička ako zvestovateľka jari v slovenskej rusistike | 60–62
Makara, Sergej
PDF PDF
Edice slovenského mesianismu | 62–63
Mikušťáková, Anna
PDF PDF
[Káša, P. Rusnák, J. Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi] | 63–65
Mikulášek, Alexej
PDF PDF