Functional perspective of the noun phrase

Název: Functional perspective of the noun phrase
Variantní název:
  • Funkční perspektiva jmenné fráze
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1987, roč. 17, č. 1, s. [61]-86
Rozsah
[61]-86
  • ISSN
    0231-5351
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Erhart, A. (1982). Indoevropski jazyky [Indo-European languages] (Prague).

[2] Firbas, J. (1959). Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, Brno studies in English 1.39—68 (Prague).

[3] Firbas, J. (1966). Non-thematic subjects in contemporary English, Travaux linguistiques de Prague 2.239-56 (Prague).

[4] Firbas, J. (1975). On 'existence/appearance on the scene' in functional sentence perspective, Prague studies in English 16.47—70 (Prague).

[5] Firbas, J. (1979). A functional view of 'ordo naturalis', Brno studies in English 13.29—59 (Brno).

[6] Firbas, J. (1985). Thoughts on functional sentence perspective, intonation and emotiveness, Brno studies in English 16.11—48 (Brno).

[7] Hjelmslev, L. (1935). La catigorie des cas (Aarhus).

[8] Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics (Longman, New York).

[9] Quirk, R. and Greenbaum, S. (1977). A university grammar of English (Longman, London).

[10] Quirk, R. and Svartvik, J. (ed.) (1979). The corpus of English conversation (Lund).

[11] Svoboda, A. (1968). The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions, Brno studies in English 7.49—101 (Brno).

[12] Svoboda, A. (1981). Diatheme, Opera Universitatis Purkynianae, Facultas Philosophica (Brno).

[13] Svoboda, A. (1983). Thematic elements, Brno studies in English 15.49-85 (Brno).