Gregor, Miroslav

Varianty jmen:

Gregor, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24.

Článek
Gregor, Miroslav. [Buriánek, Jiří. Systémová sociologie?: předpoklady, problémy, perpektivy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 115–116.

Kapitola
Gregor, Miroslav. Doporučená literatura. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 98.

Článek
Gregor, Miroslav. Heuristická funkce konkrétní teorie v sociologii práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 35–42.

Kniha
Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993

Článek
Gregor, Miroslav. [Illner, Michal; Foret, Miroslav. Sociální ukazatele]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, roč. 31, č. B29, s. 101–102.

Článek
Gregor, Miroslav. [Jadov, Vladimir Aleksandrovič. Sociologičeskoje issledovanije: metodologija, programma, metody]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 153–155.

Kapitola
Gregor, Miroslav; Hladík, Mojmír; Musil, Libor; Šindlářová, Jana. Jak jsme byli zvyklí spolupracovat. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 11–46.

Článek
Gregor, Miroslav. K možnostem a mezím kvantitativních sociologických výzkumů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 31–39.

Článek
Cahová, Dagmar; Gregor, Miroslav. K některým otázkám hodnotové orientace sedmnáctileté mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 37–47.

Článek
Gregor, Miroslav. [Lekcii po metodike konkretnych social'nych issledovanij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 151–152.

Článek
Gregor, Miroslav. [Maslov, Pavel Petrovič. Statistika v sociologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 94–95.

Kapitola
Mareš, Petr; Musil, Libor; Gregor, Miroslav. Nemohli bychom spolupracovat jinak?. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 47–90.

Článek
Gregor, Miroslav. [Nowak, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů: obecné problémy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 127–131.

Článek
Gregor, Miroslav. O efektech a efektivitě práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 23–30.

Článek
Cahová, Dagmar; Gregor, Miroslav; Macků, Jan. O sociologickém výzkumu mládeže v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 137–139.

Kapitola
Gregor, Miroslav. Obsah. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 99–[100].

Článek
Gregor, Miroslav. Obsah a rozsah typového pojmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 23–31.

Článek
Gregor, Miroslav; Možný, Ivo. People's choice of the best source of information. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 147–157.

Článek
Gregor, Miroslav. [Pichňa, Ján A. Sociologické problémy povolania]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 121–122.

Článek
Gregor, Miroslav. Práce jako způsob života. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 7–14.

Článek
Gregor, Miroslav. Proměny v očekávání vůči práci : ze sympozia "Socialistický způsob života jako sociální realita" III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 83–88.

Článek
Gregor, Miroslav. [Řehák, Jan; Řeháková, Blanka. Analýza kategorizovaných dat v sociologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 115–116.

Článek
Gregor, Miroslav. Semináře podnikových sociologů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 133–134.

Kapitola
Gregor, Miroslav. Závěr: Odkud začít?. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, s. 91–97.